Large Inferno Online logoSmall Inferno Online logo
Boka

INTEGRITETSPOLICY

Coca Cola logoInet logoHP Omen logoOwnit logoLogitech logoAOC Agon logoWestern Digital Black logotypRazer logotypEVNIA logotyp

Integritetspolicy (English below)

Vi skyddar och hanterar alla personuppgifter vi tar emot på ett säkert sätt.

Personuppgifter

Personuppgifter betyder information som kan användas för att identifiera en levande individ.

Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar?

Inferno Online samlar och behandlar information om dig när du registrerar ett medlemskap på ett av våra gamingcenter. Inferno Online samlar endast in de personuppgifter som krävs för att kunna använda våra tjänster. Inferno Online är inte ansvarig för de personuppgifter som är relaterade till våra medlemmars Steam-konto eller andra spelkonton.

Vem får tillgång till de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgifter är endast tillgängliga för att våra anställda skall kunna identifiera dig som kund och för att kunna ge dig medlemsinformation eller medlemserbjudanden.

Besök sidan Så här behandlar vi personuppgifter för att se vilken information vi sparar om dig. Inferno Onlines förbinder sig att fortlöpande följa gällande krav för data och integritetsskydd. Inferno Online delar endast personuppgifter med ett missbruksregister och liknande i enlighet med gällande lagstiftning, i det fall en användare utsätter Inferno Online eller andra användare för brott eller bedrägeri.

Var lagras dina personuppgifter?

Din persondata lagras på servrar i Europa.

Var vänlig kontakta oss på [email protected] om du har ytterligare frågor om vår integritetspolicy eller hur vi använder dina personuppgifter.

Privacy Policy

We are aware of the need to adequately protect and handle all personal data we receive and process.

Personal data

Personal data means information that can be used to identify a living individual.

What personal data do we collect and process?

Inferno Online collects and processes information about you when you register a membership at one of our gaming centers. Inferno Online only collects the personal information required to use our services. Inferno Online is not responsible for the personal data associated with the user’s Steam account or other game accounts.

Who gets access to the personal data?

Personal data is available only to our staff in order to identify you as a customer and to submit membership information or membership offers to you.

You can find out what information we store about you on the This is how we process personal data page. Inferno Online undertakes to continuously comply with current requirements for data and privacy protection. Inferno Online only shares personal data with an abuse register, and the like, in accordance with current legislation in cases where a user exposes Inferno Online or other users for abuse or fraud.

Where is your personal data stored?

The personal data is stored on servers in Europe.

Please feel free to contact us at [email protected] if you have further questions about our privacy policy or how we use your personal data.